Full krangel bak lun fasade

Storbritannia gir ingen løfter om å stanse Sellafield-utslippene. Miljøvernminister Michael Meacher vil i en samtale med BT ikke garantere at Sellafield-eieren får godkjent sine planer om å rense atomavfallet.