Olsvik skole blir populært treffsted

Olsvik skole i Bergen åpner dørene etter skoletid for ungdomsskoleelevene. Skolen går nye veier for å gi elevene bedre fritid.