Brannene forsynte seg grovt

Det ligger store mengder dokumenter i de offentlige arkivene, men mye er gått tapt gjennom årene.