Krever regler for natteravnene

Natteravnene trekker seg fra gatevandring hvis ikke årsmøtet vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen.