• SKUTEN 2: Utbyggingsselskapet ATR Eiendom AS har kjøpt en 400 kvadratmeter stor tomt i Skuteviken, og har fått rammetillatelse for dette bygget. FOTO: SNØLYS

Klart for funkis-luksus i Skuteviken

Slik skal neste utbyggingsprosjekt i Sandviken se ut. Et funkisbygg med kontorer i tre etasjer og en 160 kvadratmeter stor leilighet på toppen.