Styreflertallet legger ned akuttkirurgien

Styrelederens stemme avgjorde. Tirsdag gikk styret i Helse Fonna inn for å avvikle akuttkirurgien ved Odda sjukehus.

Publisert:

INNERST I FJORDEN: Sykehuset i Odda ligger omringet av bratte fjell og med minst to timer å kjøre til andre akuttsykehus. Foto: Odd E. Nerbø

Bare Solfrid Borge (Sp), ordfører i Ullensvang, gikk klart og tydelig mot innstillingen fra direktøren i foretaket. Hennes forslag om å opprettholde akuttkirurgien fikk bare hennes egen stemme.

Halve styret støttet så et forslag fra Liv Kari Eskeland (H), tidligere ordfører på Stord. Hun ville vente med å vedta nedlegging, inntil styret har fått en grundigere gjennomgang av konsekvensene. Eskelands forslag fikk fem stemmer.

Fem stemte så for direktørens innstilling, deriblant styreleder Kjell Arvid Svendsen. Reglene sier at ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Derfor ble utfallet i tråd med direktørens forslag. Odda sykehus blir uten akuttkirurgi i fremtiden, men nedlegging skal ikke skje over natten, lover administrerende direktør Olav Klausen.

I bunnen kan du lese referat av dagens debatt.

Publisert: