Firmaet gjorde ikke byggejobben – får likevel svi for spikre som ikke holdt

Stormen rev takplater av et nybygg på Bømlo. Forsikringsselskapet krevde regress av hovedentreprenøren, selv om arbeidet var utført av andre.

Publisert Publisert

STORMSKADER: Slik så det ut på gården til bonde Ivar Ådnanes på Bremnes i Bømlo etter desemberstormen i 2013. Takplater ble tatt av vinden, noe som senere ble knyttet til svak konstruksjon. Nå slår en dom fast at hovedentreprenøren må betale tilbake til forsikringsselskapet. Foto: Nils-Tore Sele/Bømlo-nytt

  • Ørjan Torheim
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I slutten av januar 2013 sto et tilbygg til en driftsbygning ferdig på gården til Bømlo-bonden Ivar Ådnanes.

Mot slutten av året, i begynnelsen av desember, blåste det opp til storstorm i Sunnhordland, med maksimal vindstyrke 38 m/s. Det vil si at vinden tidvis kom opp i orkans styrke.

For Ådnanes ble resultatet at deler av det nye taket blåste av, og flygende takplater gjorde skade på den opprinnelige driftsbygningen.

– Min kone sto og så ut vinduet. «Der fôr taket», sa hun plutselig. Det var dramatisk. Heldigvis gikk det ikke liv tapt, verken folk eller dyr, sier Ådnanes til BT.

  • Skulle rive Raymonds hus. I stedet havnet det på Finn.no.

Satte bort jobben

Skaden ble reparert av hovedentreprenøren Steinsbø Hus AS, og bonden fikk regningen for dette dekket av forsikringsselskapet Gjensidige. Steinsbø Hus betalte bondens egenandel.

Takstmannen som ble koblet inn i saken kom imidlertid til at svak konstruksjon var årsaken til skaden. Han konkluderte blant annet med at det var brukt for få og for korte spiker.

I dommen heter det at slike tak, etter Norsk Standard, skal tåle vind opptil 58 m/s.

Gjensidig krevde regress av hovedentreprenøren, selv om selv byggejobben var satt bort til to underleverandører.

– Vil bli rettet et krav videre

Spørsmålet om Gjensidige kan gå rett på hovedentreprenøren, som altså ikke hadde utført selve arbeidet, var sist måned tema for en rettssak i Sunnhordland tingrett.

Der ble Steinsbø Hus dømt til å betale alt tilbake til Gjensidige, til sammen 485.798 kroner. I tillegg må selskapet ut med nesten 70.000 kroner i sakskostnader.

– Vi tar dommen til etterretning og anker ikke. Men det endelige ansvaret ligger etter vår mening hos dem som utførte arbeidet. Det vil bli rettet et krav videre, sier advokat Bjarte Kristian Døssland. Han representerte Steinsbø Hus i rettssaken.

Bonden selv fremhever at han bare har gode erfaringer med selskapet.

– De kom med mange folk her etter uværet og sørget for å sikre taket. Jeg har bare godt å si om dem, sier Ådnanes til BT.

«Grovt aktlaust»

Sunnhordland tingrett slår fast at det var «grovt aktlaust av underentreprenørane å spikra taket med for korte og for få spiker.»

Videre heter det i dommen: «Taket er lagt i eit verhardt kystområde, og ein må byggja i samsvar med dette. Hovudentreprenøren har også eit ansvar for å bruke underentreprenørar som byggjar i samsvar med norske standardar.»

Dommeren mener at Steinsbø «etter ulovfesta rett» er å regne som direkte skadevolder i forhold til bonden, og at Gjensidige kan kreve regress av dem direkte.

Det ble bestridt av Steinsbø i retten. Der argumenterte de blant annet med at regress bare kan gjøres gjeldende mot «den ansvarlege skadevolder», som etter deres syn er underleverandørene. Steinsbø mener også at ulovfestede regressregler ikke lenger finnes etter at det kom endringer i skadeerstatningsloven.

Les også

Ekstremværet «Nina» kostet en halv milliard

– Godt fornøyd

Gjensidiges advokat i saken, Merete Anita Utgård, sier hun er enig i dommen og godt fornøyd med at de fikk gjennomslag.

– Det er mye teknisk juss her, men vi gikk det vi kaller kontraktsvei. Retten sier det er greit å forholde seg til nærmeste kontraktspart, altså kontrakten om bygging mellom bonden og Steinsbø. Men dommen sier ikke noe om hvor ansvaret endelig skal ligge, presiserer Utgård.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Syv garasjer tatt av vinden

  2. Aage Odfjells (69) hus ble begravd av 17 grantrær

  3. - Helt uvirkelig

  4. Annen etasje blåste bort

  1. Bømlo
  2. Sunnhordland
  3. Gjensidige