Den nye englandsbåten

MS «Queen of Scandinavia» kommer i løpet av mai til å avløse MS «Princess of Norway» på ruten mellom Bergen og Newcastle.