Bygde ulovleg

Kenneth Nilsen, som ikkje vil ha kongestatuen som næraste nabo, bygde eit stor ulovleg kaianlegg på Skjerjehamn midt på 90-talet.