Til helvete på første klasse

Finanskrise, klimakrise, matvarekrise. Liksom.