Enstemmig nei til riving

En enstemmig komité for miljø og byutvikling sier nei til å rive tre bygårder i Daniel Hansens gate.