Fire skadet i møteulykke

Ulykken førte til lange køer på E39.