Sigarproduksjon i Eidsvåg

Ikke visste vi at det har vært sigarfabrikk i Eidsvåg.