- Virker litt merkelig

Første skriftlige kontakt mellom Friele og BT kom åtte dager før Clinton gikk på talerstolen.