- Diskriminerende forskjellsbehandling

Politiet diskriminerer når de lar utlendinger må vente mye lenger enn nordmenn i passkø. Det mener Amir Payan i Etnisk likestillingsutvalg.