- Politiet forstår ikke disse kvinnene

Politi og rettsvesen feiltolker lett voldsutsatte kvinners apatiske forklaringer som løgner, mener psykolog Judit van der Weele.