• FYORD SOM SJARGONG: Gjengen utanfor Rothaugen skole er einige om éin ting: – Mange foreldre ville blitt sjokkerte, dersom dei høyrde kva språk ungane brukar i skulemiljøet. Frå v. August Boge, Julie Teigen, Andreas Madsen Berg, Sofie Augusta Gjertsen, Amalie Norheim og lærar Bjørn Leirhol. FOTO: Helge Skodvin

«Homo» og «hore» ut av skulegarden

Norske lærarar skal få hjelp til å gripe inn, når skjellsord som «homo» og «hore» fyk gjennom skulegarden.