Tyskere i trøbbel

Én båt kantret, en annen fikk motorstopp.