Tankbil sprøyter ned biler

En tankbil med lekkasje ødelegger sikten for møtende biler i Kolltveittunnelen.