Mer torden i vente

Tor slår med hammeren hele uken.