• PÅ SKINNER: Ikke vanskelig å finne førere til bybanevognene i Bergen. Dette er en av vognene som bygges i Berlin.FOTO: STADLER

Kø for å kjøre Bybanen

Skinner og spaker frister vordende bybaneførere. Særlig bussjåførene søker skifte.