Burde vore gjort ved eit anna anlegg

Kjemikar Karl-Jan Erstad meinte prosessen før Vest Tank-eksplosjonen burde vore gjort ved eit spesialisert anlegg. Ikkje i ein tank i Sløvåg.