Flest menn i sorte kapper

Mens kvinner nå er i flertall blant danske dommere, henger Norge etter. I Gulating er bare 23 prosent av dommerne kvinner.