18.000 ulovlige innvandrere i Norge

Det anslår Statistisk sentralbyrå, men tallene er usikre.