141 km/t i 80-sonen

Tre kamerater mistet lappen på stedet og må trolig i fengsel.