Tunnelgravere søkes

Kan du bygge åtte kilometer lange tunneler? I så fall kan du få jobb i Hardanger.