Spår evig død for sentrum

Venstre har ingen klar leder, de har heller ikke noe klart prosjekt. Derfor tror ikke professor Trond Nordby at Venstre klarer å reise seg igjen med det første.