Frikjent for uaktsom kjøring

Tide-sjåføren nektet å godta forelegget, og vant i retten.