Kulturpris til Vinskvetten

No vert karane frå Salhus hedra for deira folkelege kulturarbeid gjennom mange år.