- Kjente ikke til verdien

Ifølge advokaten til en av de siktede, ble ikke eiendommen taksert før kjøpet.