Stjernø har mista håpet

Leiaren for Stjernø-utvalet trur regjeringa vil leggje universitetsreforma på skraphaugen.