Statsråd-ja til pengegave

Statsråd Tora Aasland tar gjerne ta imot pengegaven fra Trond Mohn, men vil ikke si når det kan bli nytt høyskolebygg i Bergen.