Utsetjing for Hardangerbrua

Prisauken på tilførslevegane til Hardangerbrua skaper problem for Vegdirektoratet.