Antar at det var flere avslag før

I Riksarkivet ligger det 45.000 dokumentmapper med krigspensjonssøknader. Etter å ha lest 12 av dem konkluderer NAV med at praksis var strengere før.