Er dette bildet fra Ulvesæter (Ulset)?

Vi har et bilde tatt utenfor et eldre hus i Åsane – kjenner noen det igjen? Hvem har originalbildet?