Friele svarte på olje-kritikk

Ordfører Herman Friele overlot plassen til varaordføreren, og svarte på to spørsmål om hans innsats som døråpner for oljenæringen i Bergen.