- Tar fra de lavtlønte

Sliterne i offentlig sektor må betale for pensjonskravet, mener forsker.