Aukar rasfaren på rassikra veg

Vegvesenet har brukt elleve millionar kroner på rassikring av riksveg 550 i Jondal. Nå har regjeringa overkøyrd vegvesenet og opna for skiferbrot.