Ufarlig storbrann på Askøy

Svart røyk velter ut fra Øvre Kleppe, men det er ingen grunn til bekymring.