Ivar Hellene ny lensmann

Ivar Sindre Hellene (49) er tilsett som ny lensmann i Voss lensmannsdistrikt.