Vil samle inn genprøver

Dei neste ti åra skal ei forskargruppe i Bergen måle langtidseffektar av seksuelle overgrep.