- Katrine hadde et klart mål om å komme seg ut av det livet hun levde mot slutten

Katrine Opsanger Ullestads død ble et symbol på manglende omtanke for rusmisbrukere. Men for familien var hun så mye mer.