Ektemann tatt for grotesk voldsbruk

Mannen skal ha hengt konen opp i fjøstaket etter en talje, og senere truet henne med et ladd våpen.