Bygger seg et nytt liv

Noen selvbyggere snekrer sin egen bolig. Andre bygger seg selv i tillegg.