Grønt lys for Astrup

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane legg ikkje ned motsegn mot reguleringsplanen for eit Astrupsenter i Astruptunet.