Nye takter i søndagsskolen

Når en løve deler hemmeligheter med presten, sperrer både barn og voksne øynene opp. Det er slutt på de kjedelige gudstjenestene i Meland kirke.