Spekulerer langs Bybanen

Ved flere bybanestopp er det store planer om utbygging. På Wergeland planlegges et lokalsenter med 160 leiligheter, butikker og tårnhus.