Fylkeskommunen druknar i papir

Politikarane sin bunke med sakspapir for eitt år kunne samla ha blitt over femti meter - like høg som Fylkesbygget.