Ga forbønn til nygift homopar

Et homofilt nygift par fikk i juni kirkelig velsignelse over ekteskapet i Korskirken i Bergen.

FØRST UTE: Kapellan Trond Egill Moe forrettet ved seremonien i Korskirken, den første i Bjørgvin etter at den nye ekteskapsloven for homofile ble innført i fjor. Paret og presten måtte på forhånd inngå en avtale med kirken om at handlingen ikke skulle gjøres kjent i media. FOTO: Anne Jo Lexander, Askøyværingen
  • Ragnhild Hov
  • Berit Kvalheim
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Det var kapellan Trond Egill Moe i Fyllingsdalen menighet som var prest ved seremonien. Så langt BT kjenner til, er det første gang i Bjørgvin at et par av samme kjønn har fått forbønn i kirken etter inngått borgerlig ekteskap. Paret som bor i Askøy kommune måtte benytte Korskirken som «bryllupskirke» fordi ingen av kirkene på Askøy ville åpne dørene for dem.

Skulle holdes hemmelig

Bjørgvinbiskop Halvor Nordhaug hadde på forhånd godkjent teksten som ble benyttet ved seremonien. Men biskopen satte som betingelse at seremonien skulle være privat og at forbønnshandlingen ikke skulle foregå i en menighetskirke knyttet direkte til Den norske kirke. Paret og presten måtte også på forhånd inngå en avtale med kirken om at forbønnshandlingen ikke skulle gjøres kjent i media.

Av en spørreundersøkelse som BT har gjort blant prestene i Bjørgvin bispedømme går det frem at Moe er eneste prest i bispedømmet som har velsignet gifte homofile par. Men blant de hundretalls prestene som var med i BTs undersøkelse, svarte en av fem at de kan tenke seg å foreta slike forbønnshandlinger dersom kirken utarbeider en spesiell liturgi for slike seremonier.

Den norske kirke tillater ikke at par av samme kjønn blir viet i kirken. Men Kirkemøtet i 2008 åpnet for liturgiske forbønnshandlinger for par av samme kjønn. Den gang var ordningen myntet på registrerte partnere. I dag har homofile og lesbiske par mulighet for å bli velsignet i kirken etter å ha inngått ekteskap etter den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

Planlagt i et halvt år

Seremonien som ble holdt i Korskirken 12. juni ble planlagt i over et halvt år. Presten, Trond Egill Moe, er en av flere prester i Hordaland som står på Åpen kirkegruppes liste over prester som foretar slike forbønnshandlinger i kirken.

Han vil ikke kommentere detaljene rundt selve seremonien.

Men Moe opplyser at planlegging og utarbeidelse av seremonien skjedde i dialog både med biskopen og med ledelsen i Korskirken. Han presiserer at seremonien ikke bar preg av å være en vigsel. Omkring 20 gjester var til stede.

Moe understreker at prosessen rundt seremonien skjedde i full åpenhet både med biskopen, de ansvarlige i Korskirken og også kirkevergen i Bergen.

Paret selv ønsker ikke å kommentere saken, men understreker at de har hatt en god dialog med biskopen hele veien.

Ville vise omsorg

— Vi åpnet kirken fordi vi ønsket å vise omsorg for et par som i denne situasjonen ikke hadde andre steder å gå, sier Eiel Holten.

Han er ansvarlig for det kirkelige arbeidet til Kirkens Bymisjon i Bergen.

Holten forteller at Kirkens Bymisjon vanligvis sier nei til forespørsler fra par som vil gifte seg i Korskirken fordi kirken ikke lenger er en seremonikirke.

  • Men vi ønsker å være en åpen og inkluderende kirke. Alle er velkomne til våre arrangementer og gudstjenester.

— Og ingen regler er uten unntak. Derfor strekker vi oss langt for et par som ønsker at ekteskapet deres skal bli velsignet med en forbønnshandling, men opplever at kirken de er tilknyttet, ikke vil ta imot dem.

Ingen protestaksjon

Han presiserer at beslutningen om å åpne Korskirken for paret ikke er en protestaksjon mot Kirkens syn på homofilt samliv.

  • Vi ønsker å være lojale mot de ordninger som gjelder for Den norske kirke. I Korskirken driver vi verken kampanjer eller aksjoner for ekteskapelige seremonier for homofile, men vi ønsker å vise omsorg for dem som søker hjelp og støtte hos oss, sier Holten.

- Åpenlys diskriminering

  • Bispemøtet er enige om å tillate forbønnshandlinger ved inngåelse av ekteskap mellom homofile. Jeg synes derfor det er vanskelig å godta at noen skal stenges ute fra kirken ved en så stor begivenhet som inngåelse av ekteskap. Alle mennesker skal være likeverdige i kirken. Dette er åpenlys diskriminering, sier lederen i Åpen kirkegruppe for homofile og lesbiske, Geir Wiknes.
  • Vi vet at Kirken står sterkt på Vestlandet. Kirken har derfor alt å vinne på å vise at den står frem som åpen og inkluderende. Jeg vil oppfordre biskopen til å være mer modig neste gang et homofilt par ønsker at inngåelsen av ekteskapet blir feiret i en kirke, sier han.

Presteliste

Kirken fører ingen statistikk over vielsesseremonier for par av samme kjønn. Åpen kirkegruppe har heller ingen oversikt over hvor mange homofile par som har fått ekteskapet velsignet i kirken.

  • I Oslo vet vi at det ikke er uvanlig at det holdes velsignelsesseremonier for homofile par. I bispedømmene på Sørlandet og Vestlandet er nok slike seremonier svært sjeldne, sier Wiknes.

Åpen kirkegruppe har laget en liste over prester i kirken som sier ja til å utføre forbønnseremonier.

Ca 150 prester står nå på listen. En tredjedel holder til i Oslo. I Bjørgvin er det bare fem av bispedømmets 180 prester som står på listen.

Bør Kirken gi sin velsignelse til homofile par? Si din mening i feltet under!

Publisert