- Vi blir brukt som prøvekaniner

Elever ved Gimle skole tror misnøyen blant ungdomsskoleelever skyldes Kunnskapsløftets inntog i 10. klasse.